Gift via PayPal
Archief
Zooplus partnerlink
Vanaf nu schenkt Zooplus ons een percentage van elke verkoop die via onderstaande banner gebeurt! zooplus.nl

Introductie

Gisteren werden 5 paarden in beslag genomen in de provincie Luik.

We werden opgeroepen door de FOD Dierenwelzijn om over te gaan tot inbeslagname. Aangezien we 2 stallen vrij hadden hebben we dus deze morgen 2 van de 5 paarden gaan ophalen. Ze kunnen hier nu aansterken en terug leren genieten van een paardenleven zoals het hoort te zijn. De 3 andere paarden werden in een andere opvang geplaatst.

De eigenaar had reeds twee verwittigingen gekregen en nu werd er ingegrepen.

Beide paarden zijn verwaarloosd en graatmager. Het gaat om een merrie van 7 jaar en een ruin van 22 jaar. De ruin is er het ergst aan toe en heeft een zware hartruis op de koop toe.  4 juni 2014

 De merrie

 Ruin

ruin2

– vrijwilligers voor dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag (ganse jaar door). Vereisten: met paarden kunnen omgaan, niet bang zijn zich vuil te maken, teamspirit hebben (je moet kunnen SAMENwerken met anderen), kracht en inzicht hebben (stallen mesten, klusjes, doe-het-zelven zijn een deel van de taken)

– leverancier voor hooi en stro aan een SCHAPPELIJKE prijs. Wij krijgen geen subsidies en moeten dus alles zelf financieren of via donaties betalen, wij kunnen ons dus niet permitteren 50 euro aan een baal hooi te betalen gezien de grote consumptie hier. Indien u als “leverancier” de goedheid in uw hart kan vinden ons af en toe een deel te doneren voor de dieren zou dat ten zeerste worden geapprecieerd

– voederwortelen en voederbieten (geen mega-hoeveelheden maar af en toe een paar zakken zou uiterst welkom zijn)

– voeding voor de dieren (korrels voor paarden, geiten, hangbuikzwijnen, honden, natvoer voor de katten, gebroken maïs voor de kippen, etc…)

– meters en peters voor onze dieren die hier permanent blijven, als u rekent dat bijvoorbeeld een paard gemiddeld 250 euro per maand kost aan voeding, zorgen, stalling etc, dan kan u zelf snel even rekenen aan welke maandlast wij hier intussen zitten..zonder één EURO subsidie. Een dier op afstand adopteren kan al vanaf 10 euro per maand…help een dier, help ons de dieren te redden.

 

In naam van de dieren: DANK U!

Wij zijn nog dringend op zoek naar vrijwilligers voor maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag.

 

Vereisten:

– niet bang zijn je handen vuil te maken

– kunnen omgaan met ALLE dieren (ook paarden, ezels, geiten, varkens, etc…)

– handen uit de mouwen kunnen steken: het werk omvat ook stallen mesten, paarden roskammen, honden voeren, etc…

 

Studenten dierenzorg en stagiairs dierenarts kunnen van ons een verslag en/of attest krijgen opdat hun werk hier kan meegerekend worden als “stage”!

Andere dagen zijn jullie uiteraard ook welkom, nooit genoeg handen hier!

Met meer dan gewone trots en blijdschap kondigen wij aan dat de acteur Pol Goossen heeft toegezegd “PETER” te worden van FSPCA. Pol, we zijn je heel dankbaar en zijn uiterst vereerd dat je jouw bekendheid aan ons wil verbinden!

Pol is ook auteur van het boek “DIERBAAR” waarover binnenkort meer info hier verschijnt.


Meer nieuws en info over Pol volgen kortelings (nu eerst nog wat drukke dingen doen voor de diertjes en hun huisvesting, maar lang zullen jullie niet moeten wachten! 🙂 )

We registreerden als FSPCA bij WSPA en de Universal Declaration of Animal Wellfare – deze Declaration zal aan de UN worden overhandigd. Teken AUB ook in via deze UNIEKE link:

Nous nous sommes faits enrégister avec FSPCA chez WSPA à la Universal Declaration of Animal Wellfare. Cette Déclaration sera transmis à l’UN. Veuillez vous enrégistrer aussi par ce lien UNIQUE :

We registered as FSPCA in WSPA’s Universal Declaration on Animal Wellfare – the Declaration will be handed over to the UN. Please sign it via this UNIQUE link :

http://www.animalsmatter.org/en/?rid=21195&src=mw1en

Zaterdag 30 juli hadden wij een aangenaam en verrijkend onderhoud met de heer Walter Zelderloo (Open VLD) – Gedeputeerde van de Provincie Vlaams-Brabant voor Dierenwelzijn.

Wij hebben onze punten voorgelegd en besproken en de heer Zelderloo blijkt op dezelfde golflengte te zitten als FSPCA. Het werd een aangenaam gesprek dat zeker zal worden vervolgd en uitgediept in de nabije toekomst! Wordt dus zeker vervolgd! U ziet, FSPCA werkt  gestadig door!

Op  15 september  2011  organiseert  ABA ( Anti Broodfok Actie) een optocht in Gent.

We gaan vanaf het station St Pieters naar de kantoren van de inspectiediensten van FOD.

Daar worden brillen afgegeven als teken dat ze dringend hun ogen moeten openen voor het leed in de vele fokkerijen in Belgie.

We worden ontvangen in hun kantoor om onze grieven te horen.

Donderdag 15  september

Vertrek om 13.30 u aan het station St Pieters

Wandeling duurt ongeveer 30 a 45 minuten tot aan hun kantoren.

Honden zijn welkom maar denk aan de poepzakjes.

Het wordt een vreedzame optocht, we willen geen herrie.

Verspreid de bijgevoegde poster zoveel mogelijk, hang ze op in winkels, hondenscholen, enz.

Iedereen welkom, laat zien dat we een hart hebben, nu hebben we de kans.


Vandaag ging de petitie ter ondersteuning van onze programmapunten online.

Today the petition to support our program went officially online.

Aujourd’hui notre pétition de support pour nos points est mise en ligne.

 • Target: Belgian Government – Belgische regering
 • Sponsored by: FSPCA Belgium

Deze petitie wordt voorgelegd aan onze regeringsleiders voor de aanpassing en goede inwerkingstelling van een adequate en degelijke wetgeving voor de dieren met als voornaamste punten:

 • Bestraffen van dierenverwaarlozing, -mishandeling, dumping
 • Naleving van het verbod op het verhandelen van dieren in winkels, openbare plaatsen en de stop op de illegale invoer met strenge controle en bestraffing
 • Zware straffen en gerechtelijke vervolging en invoeren van controle-orgaan voor dagelijkse werking en uitvoering  ervan te waarborgen (zijnde uitbreiding van reeds bestaande dient of samenwerking met onafhankelijke nieuw op te richten dienst)
 • Bewustmaking van mensen dat overconsumptie leidt tot een nog grotere dierenmishandeling en verwaarlozing van voornamelijk neerhofdieren en vee, vleesmatiging redt jaarlijks veel dieren van gruwelijke behandeling en slachting.
 • Verbod op vivisectie en broodfok
 • Het eindelijk aanzien van dieren als levende wezens en niet langer als een artikel.

Cette petition sera transmise a notre gouvernement afin d’adapter et assurer la mise en oeuvre d’une bonne et adequate legislation pour les animaux avec les points suivants en particulier ;

 • La punition de la negligence des animaux, les abus, le dumping,
 • Respect de l’interdiction sur le commerce des animaux dans les magasins, les lieux publics et d’arreter l’importation illegale avec un controle strict et punition
 • De lourdes peines et des poursuites et la mise en oeuvre de l’organisme de verification pour les operations quotidiennes et d’assurer leur mise en oeuvre (c.-a-d extension du service existant ou collaboration avec un service independant nouvellement cree)
 • La sensibilisation des personnes que la sur-consommation conduit a une violence envers les animaux encore plus grande et la negligence des animaux principalement les animaux d’elevage, moderation  de consommation  sauve beaucoup d’animaux d’un traitement cruel et l’abattage
 • Interdiction de la vivisection et elevage de gain
 • Finalement voir les animaux comme des etres vivants plutot que comme un article.

This petition will be handed over to our government leaders for an adaption and activation of a good and adequat legislation for the animals and with in particular the following points :

 • Punishment of animal neglect, abuse, dumping,
 • Compliance with the ban on the trade of animals in stores, public places and stop the illegal importation with strict control and punishment
 • Heavy penalties and prosecution and implementation of verification body for daily operations and to ensure their implementation (ie extension of existing body or collaboration with independent newly created service)
 • Raising awareness of people that overconsumption leads to an even larger animal abuse and neglect of mainly small animals and livestock, consumption of meat annually saves many animals from cruel treatment and slaughter
 • Prohibition of vivisection and mill breeding
 • Finally see animals as living beings rather than as an article.

Link to petition:

http://www.thepetitionsite.com/1/voor-betere-wetgeving-inzake-dieren—for-better-legislation-for-animals/

 

Please join us to help reach our goal!

 

Heeft wat voeten in de aarde gehad door gezondheidsprobleempjes, maar ben erdoor geraakt. Nu alles nog uittypen, dan laten nalezen, en we kunnen ermee naar buiten. En aan politici hun mouwen gaan we trekken hoor! Als dit lukt is de eerste stap gezet naar een betere wetgeving, eentje die de dieren hun zo lang ontnomen stem zal geven… Dit is niet alleen een droom van ons, maar van vele mensen en niet alleen in dit land! Wie weet wordt ons hard labeur wel de basis van een globaal veranderen…dromen mag toch nog? Nee?

The first step towards growth – de eerste stap naar groei – le premier pas vers croissance!!

Ik heb net FSPCA op de kaart gezet bij WSPA en mezelf geregistreerd in naam van FSPCA.

I have just put FSPCA on the map at WSPA and registered myself on behalf of FSPCA.

Je viens de mettre FSPCA en carte chez WSPA en me registrant au nom de FSPCA.

Dit is mijn geregistreerde verklaring – Hereby my registered declaration – Voici ma déclaration enrégistrée :

I undersigned, Ingrid Peetermans, co-founder of the Belgian group FSPCA, declare that animals and their wellbeing matter to me because:
-they feel and suffer
-they know emotions
-they deserve the same rights for protection and care as every other living being
– they are since ages our best friends, companions, worked for us
– don’t have a voice so need OURS to make them heard!
I therefore further declare that the entire membership of FSPCA supports this declaration and that FSPCA would like to be linked to the campaign as the Belgian “delegation” of animal rights and wellfare defenders.

Yours truly,

Ingrid