Gift via PayPal
Archief
Zooplus partnerlink
Vanaf nu schenkt Zooplus ons een percentage van elke verkoop die via onderstaande banner gebeurt! zooplus.nl

Opvolging klacht

VERSLAG VOOR FOD EN FAVV nav ONS HUISBEZOEK VOOR VRIJWILLIGE AFSTAND DIER

Vandaag, 17 februari 2012, begaven wij ons, na dit te hebben afgesproken met de heer Halet van het FAVV, naar de locatie waarvoor wij klacht hadden neergelegd en waar FAVV reeds inspectie had gestuurd op 15 februari ll. De klacht die ons werd geformuleerd was er eentje van ernstige verwaarlozing, slagen en niet voederen van 2 Haflinger paarden, een Shetland pony, een ezel, een 4-tal geiten en kippen, ganzen en eenden. Ons verslag wordt gestaafd met bijgaande foto’s en filmpje.

 

Filmpje ezeltje (bewijs geen gras, geen eten, geen drinkbak, geen mogelijkheid te schuilen :

[youtube qciJRsODcN8]

Filmpje ezeltje als bewijs dat het dier niet normaal kan lopen door de onverzorgde hoeven :

[youtube G4zMR2SMbtc]

De Haflingers : pure ellende

Het afgezonderde ezeltje:

Het Shetlandertje met zijn ijsdrinkbak:

De overal liggende rommel in de weides (nota : de dieren moeten er door om te kunnen drinken):

Ik had deze voormiddag reeds bijstand gevraagd van de politiezone AMOV opdat wij niet konden voorzien hoe de eigenaar zou reageren.

Om 16u45 vandaag kwamen wij aan ter plaatse en belden aan met de agenten. De eigenaar deed open en reageerde heel verontwaardigd toen ik hem uitlegde waarom wij bij hem aan de deur stonden. Ik zei hem dat wij hadden afgesproken met FAVV hem eerst een eerlijke en minnelijke kans te geven zijn dieren vrijwillig af te staan. Indien hij dat niet wou, wij de procedure met aandrang verder zouden ondersteunen opdat de dieren in beslag zouden worden genomen. Hij vroeg ons naar de dieren te gaan kijken, wat wij, vergezeld van de politie dan ook deden.

Door een woestenij wat zou moeten doorgaan als tuin, gingen wij door het drassige gras tot aan de weides. Weides is niet het correcte woord voor wat wij zagen. Pure modderellende, overal rommel waar de dieren zich konden aan bezeren, de paarden bijna tot halfweg hun benen in de modder gezakt, de geitjes, die samen met de Shetland pony in een ander deel ploeterden, stonden te kijken alsof ze waren in beton gegoten.. en ik vermoed dat ze ook niet echt vlot konden naderbij komen. Ook zij tot aan het midden van hun poten in de modder. De shetland kwam korterbij maar trok zich angstig terug toen de eigenaar ook korterbij kwam. Deze laatste vroeg, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was: vind u dat nu verwaarlozing mevrouw? Ik was zodanig verbouwereerd door zijn onschuldige vraag dat ik niet onmiddellijk kon antwoorden… Na een tel zei ik hem dat dit schrijnend was, erger dan gewone verwaarlozing. Hij zei dan dat zijn dieren toch niet mager waren, dat hij ze goed verzorgde. Door de klachtneerlegger wist ik al dat niet hij maar buren de dieren regelmatig iets toestoppen omdat ze anders verhongeren of sterven van de dorst. De drinkemmer stond nog steeds met ijs erin. Na dagen dooi had dit reeds lang moeten water zijn, mocht hij het ijs hebben verwijderd. Dit was dus niet het geval hetgeen mij doet vermoeden dat de dieren tijdens de vrieskou niks te drinken hadden. Ik vroeg waar de ezel was. Hij zei dat die in het schuilhok bij de paarden stond. Even later werd ik door Vincent naar de zijkant van de weide geroepen : daar stond de ezel, met geen mogelijkheid kon het dier in het schuilhok want de weide was verdeeld in twee en de ezel stond in een klein modderpoeltje achter het schuilhok, zonder eten, zonder drinken, zonder mogelijkheid te schuilen. Zijn hoeven leken wel zwemvliezen, zo breed en lang. Het arme dier stapte alsof hij op de maan liep want meer of beter kon hij niet. Alweer stond de eigenaar te beweren dat hij een “paar maanden geleden nog gekapt was”. Flagrante leugen nummer zoveel. Het feit dat wij de ezel niet in het schuilhok vonden zoals hij beweerde leek hij makkelijkerwijze vergeten. In het schuilhok lag geen stro, het hooi dat zogezegd diende om te voederen lag in de regen onbedekt en was aan het rotten. “Ja dat is normaal, dat is voordroog, ik heb ervaring hoor, ik heb zeker al een jaar paarden”. Toen ik fijn repliceerde dat voordroog droog hoort te liggen, gevaarlijk is voor kolieken indien niet correct gedoseerd en dat een jaar een paard bezitten geen ervaring betekent leek hem nog meer te irriteren. Opeens zag ik een geitje korterbij strompelen naar de andere draad, mank. Toen ik dat opmerkte zei hij “ja dat is normaal, ze is haar kleintjes verloren deze winter”. Verbaasd vroeg ik of je daardoor mank staat.

Hij begon meer en meer irritatie te vertonen en wou absoluut weten wie de klacht had neergelegd. Naar waarheid zei ik hem dat wij dat waren. We moesten opeens van “zijn grond” en hij zou tegen ons klacht gaan neerleggen. Waarom weet ik niet, we gingen op zijn uitnodiging kijken, we gingen weg toen hij het vroeg en op geen enkel ogenblik heb ik mijn stem verheven of hem beledigd.

De eigenaar beweerde ook (en toonde het met ongepaste trots) dat hij voederde en als “bewijs” toonde hij ons drie zakjes wortelen en één zak korrels. Voor zoveel dieren komt dat overeen met een borrelhapje.

Hoe dan ook wens ik, gestaafd met de bevindingen van FAVV en bijgaande bewijsfoto’s dat hier verdere stappen worden ondernomen, en wel heel snel. Er werd ons gemeld dat daar al verschillende dieren het leven lieten, dat hij de ezel met een emmer slaat, en in bijgaand filmpje ziet u hoe de shetland, in zijn haast als eerste hooi te eten, een geitje bij haar nekvel pakt en haar door de lucht gooiend tegen de draad smakt. Dit is een terrein waar ongelukken gaan gebeuren, doden gaan vallen en ons advies, gebaseerd op jarenlange ervaring met dieren, is dan ook over te gaan tot het in beslag nemen van de daar aanwezige dieren.

De FSPCA opvang, Neerstraat 42 – 1670 Pepingen, erkend door FOD als opvang voor mishandelde en verwaarloosde dieren, zal met alle plezier de dieren opvangen en hen rustig terug laten wennen aan eten, liefde en aandacht, iets wat ze veel te lang werden van ontbeerd.

Mag ik u vragen, geachte heren, de nodige actie te ondernemen teneinde deze dieren te redden uit deze meer dan penibele situatie en ons zo snel mogelijk te berichten van uw beslissing. Wij kunnen en mogen dit soort verwaarlozing niet door de vingers zien, die eigenaar heeft kinderen, welk voorbeeld geeft hij hen? Wat gaat er van die dieren terecht komen indien zij nog langer bij deze “beul” blijven? Neem AUB de juiste en gepaste beslissing! Wij en meer belangrijk nog, de dieren, zullen u uiterst dankbaar zijn.

Met hoogachting en dank voor deze vlotte en snelle samenwerking,

 

Ingrid Peetermans

Voorzitter FSPCA vzw

Eventuele getuigen : aanwezige agenten van politiezone AMOV, hun namen werden ons niet meegedeeld.