Zooplus partnerlink
Vanaf nu schenkt Zooplus ons een percentage van elke verkoop die via onderstaande banner gebeurt! zooplus.nl
Onze dieren kan u gedenken in uw testament
Het duo -legaat
Alleenstaanden zonder naaste familieleden gedenken via testament vaak vrienden of een goed doel. Erfgenamen zonder familieband met de overledene worden belast tegen het ‘tarief vreemden’, het hoogste tarief dus!
Hoe kan u dit wat aangenamer maken? Met een duo -legaat. In uw handgeschreven testament (dat u best laat bij een notaris registreren achteraf) wijst u twee begunstigden aan van uw erfenis, vandaar de term ‘duo’-legaat. Eén van de begunstigden in uw testament moet ook de successierechten betalen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van successierechten.Schrijf uw testament op zodanige wijze dat het legaat verkleint voor de erfgenaam die volgens het hoogste tarief wordt belast waarbij u tegelijk het legaat voor de erfgenaam die een lager belastingtarief geniet verhoogt. Deze laatste betaalt boven op zijn eigen lage successierechten ook de hoge successierechten van de eerste. Als u een vzw, die veel minder erfenisrechten betalen, kiest voor het hoogste legaat zal de vriend/vriendin netto veel meer overhouden dan wanneer hij een hogere som krijgt toegewezen maar de volledige erfenisrechten zelf moet betalen.
OF
 

Indien u toch erfgenamen hebt maar ook een goed doel wil bedenken met wat extra steun kan het ook op de volgende manier :

In uw handgeschreven testament (dat u best laat bij een notaris registreren achteraf om discussie te voorkomen)schrijft u het op de volgende manier:

“Dit is mijn testament en ik herroep alle voorgaande beschikkingen.

Ik ondergetekende (uw naam), wonende (uw adres), geboren te (geboorteplaats en -datum)

x% laat ik na aan mijn vader, broer, moeder, zus, dochter, zoon (enkel gebruiken wat u nodig hebt van “titel” uiteraard!), de heer of mevrouw, (naam, voornaam), wonende te (adres) ,

De rest van mijn nalatenschap laat ik na aan  FSPCA vzw wonende te Neerstraat 42 – 1670 Pepingen 

 

In geval van vooroverlijden van mijn vader, broer, moeder, zus, dochter, zoon (enkel gebruiken wat u nodig hebt van “titel” uiteraard! de heer of mevrouw …….. laat ik 100% na aan FSPCA vzw wonende te Neerstraat 42 – 1670 Pepingen

 

Eigenhandig geschreven op (datum), te (plaats), en handtekening”

Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden tonen aan dat dit voor uw andere erfgenamen een aanzienlijke besparing aan successierechten kan opleveren:

Voorbeeld 1 – Zonder duolegaat

Jean laat bij testament zonder duo-legaat aan zijn buurvrouw Julia een vermogen na van 200.000 euro. Julia betaalt hierop 110.000 euro successierechten.

De berekening van deze successierechten, te betalen door Julia:

  • 75.000 x 45 % = 33.750 euro
  • 50.000 x 55 % = 27.500 euro
  • 75.000 x 65 % = 48.750 euro
  • 200.000 = 110.000 euro

Julia houdt dus slechts 90.000 euro over.

Voorbeeld 2 – Met duolegaat

Via het duolegaat laat Jean aan zijn buurvrouw Julia een bedrag van 100.000 euro na en aan de VZW FSPCA eveneens een bedrag van 100.000 euro.
De VZW FSPCA krijgt de last om de successierechten van Julia te betalen. Via het duo-legaat bedragen de successierechten voor de VZW FSPCA  47.500 euro en voor Julia 0 euro .

De berekening van deze successierechten, te betalen door de VZW FSPCA

  • 100.000 x 0 % = 0 euro (op het deel van de VZW FSPCA)
  • 75.000 x 45 % = 33.750 euro (op het deel van Julia)
  • 25.000 x 55 % = 13.750 euro (op het deel van Julia)
  • 200.000 =  47.500 euro

Julia houdt dus 100.000 euro over (10.000 euro méér) en de VZW FSPCA 52.500 euro.

www.notaris.be of raadpleeg uw eigen notaris

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.